Projekt GAC, interaktivní mapa sociálně vyloučených lokalit

Na zadání společnosti GAC s.r.o., byla aplikována tehdy nová technologie Coldfusionu a tvorbu stránek ze zdrojového XML dokumentu. Uvedený postup je vhodný např. pro tvorbu obsahu NÁPOVĚDY pro software/aplikace.

Jak to funguje:
Vše je uloženo v jediném souboru, ze kterého se automaticky generují HTML stránky formátované pomoci CSS stylů. Výsledekem je jednotný vstupní formát převoditelný do různých výstupů, PDF, DOC, TXT  a v našem případě do HTML. Číslování kapitol se děje automaticky, stejně jako propojení přes generované odkazy.

Specialita projektu:
Speciální funkcí se víceúrovňové členění obsahu dokumentu na veřejnou a neveřejnou část. Neveřejná část obsahuje citlivá data a je při generování  veřejné části automaticky vynechávána ze zdrojového dokumentu. teprve při generování s parametrem, se vygeneruje výstup v plném znění.

Aplikace je dodnes funkční na stránkách ESFR.cz

Comments are closed.